MATRICULACIÓ

  La Matricula a la nostra escola està oberta durant tot l’any (fins que no quedin places).

  Un cop decidida la inscripció del nen/a és indispensable que porti la següent documentació:

 -       6 fotografies mida carnet +1 mitjana

 -       Certificat mèdic conforme pot assistir a l’escola

 -       Fotocopia del llibre de família

 -       Fotocopia del llibre de vacunes

 -       Fotocopia DNI pares i persones autoritzades

 -       Fotocopia targeta seguretat social del nen/a

 -       Fotocopia dades bancàries

 -        Full d’inscripció que podeu descarregar: