JOC SIMBÒLIC

El joc simbòlic per racons es basa en uns espais específics que estan destinats a l´activitat lúdica que necessita una participació lliure, imaginativa i creadora.

Aquests racons permeten als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals i faciliten representar situacions que els han comportat dificultats emocionals.

Amb el joc simbòlic es treballen les actituds de col·laboració, respecte i integració, permeten un ús diversificat del llenguatge i exigeixen la distribució de rols, la planificació compartida i el respecte per unes normes mínimes.

Els objectius d´aquest tipus de joc són:

- Educar als alumnes des d´una base col·lectiva, on tot és de tots.

- Aprendre a relacionar-se amb altres nens/es. 

- Descobrir el valor de la cooperació, la interacció i la socialització.

- Ser respectuós i responsable dels materials col·lectius.

- Potenciar la imaginació, la creativitat i la fantasia.

- Compartir uns espais, uns materials i unes joguines.

- Assumir unes pautes, uns valors, uns hàbits i unes actituds a partir de la interacció amb els altres.

- Renunciar de vegades als interessos propis per acceptar els de la majoria.

- Aprendre a viure en grup i compartir.